Strona główna
Lifestyle
Tutaj jesteś

Kiedy polisa na życie nie działa? Przygotuj się na takie sytuacje!

7 stycznia 2023 polisa


Zastanawiasz się, kiedy polisa na życie może nie zadziałać? Obawiasz się, że jest to zbyt wiele sytuacji i z tego powodu nie decydujesz się na jej wykupienie? Przeczytaj o najpopularniejszych sytuacjach, w których taka umowa może nie działać i dowiedz się, jak możesz im zapobiec. 

Wykluczenie odpowiedzialności 

Wykluczenie odpowiedzialności to opisane w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeń ma pełne prawo do odmowy wypłaty świadczenia. Polisa na życie często posiada odrębne wykluczenia odpowiedzialności niż umowy, które można do niej opcjonalnie dokupić. 

Najpopularniejsze wykluczenie odpowiedzialności obejmuje sytuacje, w których ubezpieczony działał umyślnie lub pomagała mu osoba uposażona. Polisa na życie nie zostanie także wypłacona w przypadku, gdy ubezpieczony zginął wskutek wypadku i był pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Ponadto ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania wtedy, gdy do zgonu doszło w trakcie działań wojennych czy innych zamieszek. 

Najczęściej wykluczenie odpowiedzialności obejmuje sytuacje, w których ubezpieczony był pod wpływem alkoholu, dlatego pamiętaj, że wsiadając za kółko po spożyciu alkoholu nie tylko zagrażasz zdrowiu i bezpieczeństwu swoim i innych, ale także pozbawiasz swoje dzieci lub partnera korzyści z wykupionej polisy na życie. 

Karencja ubezpieczeniowa

Czasowe wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń trwające od momentu zawarcia umowy do momentu rozpoczęcia pełnej ochrony nazywane jest karencją ubezpieczeniową. Oznacza to, że jeżeli do zdarzenia ubezpieczeniowego np. wystąpienia poważnego zachorowania dojdzie w okresie objętym karencją, to świadczenie nie zostanie wypłacone ubezpieczonemu. Na przykład, jeżeli okres karencji na zdarzenie spowodowane chorobą wynosi jeden miesiąc od momentu zawarcia danej polisy na życie, a ubezpieczony w tym okresie poważnie zachoruje to świadczenie nie zostanie mu wypłacone. 

Karencja ubezpieczeniowa jest okresem przejściowym, a jej konkretny czas trwania znajduje się w szczegółach umowy. Warto wziąć pod uwagę ten aspekt, kiedy będziesz poszukiwać idealnej dla siebie polisy na życie. Wszystko jest zależne również od konkretnego wariantu i rodzaju ubezpieczenia. Pamiętaj, że stosowanie tego typu zabezpieczenia jest w pełni zgodne z prawem. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują karencję w celu zabezpieczenia przed oszustwami oraz wyłudzeniami. Jest to istotne szczególnie w przypadku poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu czy śmierci współmałżonka, dziecka lub rodziców. Polisa na życie jest często wybierana przez klientów w przypadku, gdy już dowiedzą się o poważnej chorobie, z tego powodu ubezpieczyciele uprzedzają żądania natychmiastowej wypłaty świadczenia z tego tytułu, stosując okres karencji. Dlatego pamiętaj, że warto ją wykupić, nawet jeżeli jesteś w pełni zdrowy. 

Inne przypadki, w których polisa na życie nie działa

Polisa na życie nie działa ponadto wtedy, gdy osoba ubezpieczona nie wykonuje swoich obowiązków względem ubezpieczyciela, takich jak regularne opłacanie składek ubezpieczeniowych. Umowa ta może również stracić ważność, jeśli okoliczności, na które została zawarta uległy zmianie, a osoba ubezpieczona nie zgłosiła ich w określonym terminie do ubezpieczyciela. Warto pilnować terminów opłacania składek, aby w przypadku nagłej sytuacji być pewnym swojego ubezpieczenia. 

Redakcja biletdlabrata.pl

Witaj w naszej redakcji, gdzie podróże stają się drogowskazami do pełniejszego życia, a zdrowie i dobrostan są kluczem do szczęścia! Jesteśmy pasjonatami odkrywania świata, nie tylko geograficznego, ale również wewnętrznego.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Inwestycja w apartamenty
czas na wymianę wycieraczek
Awarie zacisków hamulcowych

Awarie zacisków hamulcowych

14 października 2023

Jesteś zainteresowany reklamą?

Awarie zacisków hamulcowych